Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου

Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου
κ. κ. Χρυσόστομος Β´

×

ΚΑΛΑΘΙ